ЧЕТИВОТО ЗА МИРЯНИ

Image

ЗА ПРОЕКТА

Целта на проекта е за пръв път да бъдат събрани и анализирани сведенията, които се отнасят до една малко проучвана област на южнославянските средновековни литератури – книжовните текстове, четени извън храма и манастира, които са формирали представата за света на миряните през ХІV-ХV в., и как те са се променяли през следващите столетия под османска власт.
Обект на нашето проучване са не само четивата, традиционно приемани за „светски“ или засвидетелствани в ръкописи, поръчани от представители на южнославянския светски елит през ХІV и ХV в. Ние изследваме целия книжовен репертоар от преводни, преводно-компилативни и оригинални творби, за който се предполага, че е бил използван за индивидуално и колективно (публично) четене сред миряните, като се опитваме да го систематизираме тематично. Според нас единствено познаването на конкретното съдържание, обхващащо една или повече теми, може да бъде основата за познаване и изследване на представите и нагласите на читателите (и слушателите) на произведения и книги. Проследяването на връзките, от друга страна, между текстовете и ръкописите и техните поръчители и създатели през различните периоди ще даде възможност да се анализира влиянието на различни политически и социокултурни фактори върху промените в репертоара и битуването на отделните съчинения, както и върху социалните характеристики на участниците в книжовния процес.
Image
Image
Създаването на един базисен информационен масив от енциклопедични статии с библиография и илюстрации към тях, достъпен безплатно онлайн на нашия сайт, ще даде по-ясна и по-конкретна представа за мирогледа на южните славяни в ХІV-ХVІІІ в. и за механизмите, чрез които той влияе върху съхраняването и пренасянето на културна памет и идентичност от Средновековието през Османската епоха до Новото време. Този масив ще бъде допълнен от серия от научни статии, подготвени от членовете на проекта, и от материалите от научна конференция, която планираме да проведем. Като конкретна илюстрация на представите за света на нашите предци и тяхното развитие ще предложим сборник с подбрани от ръкописи и издания четива за миряни от ХІV-ХVІІІ в. в новобългарски превод. Резултатите от нашия проект са предназначени за учени, преподаватели, студенти, ученици и всички любознателни читатели.
Четивото за миряни в южнославянската традиция: социокултурна динамика на репертоара ХІV-ХVІІІ в.
КП-06-Н50/7 от 8.12.2020 г.
Image

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност и защита на личните данни, преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.
С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

КОНТАКТИ

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА
Българска академия на науките

бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17
София 1113
България

Тел.: 02 971 70 56
Факс: 02 971 70 56
Имейл: director@ilit.bas.bg