Златоуст

Златоуст

Златоуст е календарен сборник с устойчив състав, първоначално предназначен за богослужебна употреба, а след то...
Книга за възнесението на праведния Енох

Книга за възнесението на праведния Енох

Книгата за възнесението на праведния Енох или Славянската книга на Енох е едно от трите старозаветни повествов...
Физиолог

Физиолог

Книгата Физиолог е популярно богословско съчинение, една от най-широко разпространените книги в християнския с...
Хроника на Константин Манасий

Хроника на Константин Манасий

Съчинението на Константин Манасий, наречено „Историческо сказание“ (Σύνοψις ἰστορική), е византийска световна ...
Чудо на св. Теодор Тирон с майка му и змея

Чудо на св. Теодор Тирон с майка му и змея

Чудото на Теодор Тирон с майка му и змея е анонимно късновизантийско съчинение, възникнало вероятно през XII-X...

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност и защита на личните данни, преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.
С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

КОНТАКТИ

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА
Българска академия на науките

бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17
София 1113
България

Тел.: 02 971 70 56
Факс: 02 971 70 56
Имейл: director@ilit.bas.bg