Апокрифи

Апокрифи

Апокрифите представляват допълнения, интерпретации и неканонични версии на сюжети и герои от Светото писание, ...
Гадателни книги

Гадателни книги

Гадателните книги през Средновековието са едно от проявленията на интереса на средновековния човек към природа...
Медицински съчинения

Медицински съчинения

Една от най-прагматичните употреби на четенето през древността без съмнение се отнася до предаването и усвоява...
Наративи с източен произход

Наративи с източен произход

Представата за света, която си изгражда средновековния човек във византийско-славянския културен кръг, е форми...

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност и защита на личните данни, преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.
С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

КОНТАКТИ

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА
Българска академия на науките

бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17
София 1113
България

Тел.: 02 971 70 56
Факс: 02 971 70 56
Имейл: director@ilit.bas.bg