Свещеноинок Лаврентий

Виден книжовник и копист от времето на цар Иван Александър (1331‒1371), създал по негово нареждане през 1348 г...