Абагар

Абагарът на католическия мисионер и никополски епископ Филип Станиславов, отпечатан на 6 май 1651 г. в Рим, е ...